Bạn đã thêm [ bột trét dulux 40kg ] vào giỏ hàng thành công!