Bạn đã thêm [ Bột trét Jotun Epoxy Fairing Compound 3L ] vào giỏ hàng thành công!