Bạn đã thêm [ Sơn kova ngoại thất CT-04 ] vào giỏ hàng thành công!