Bạn đã thêm [ chống thấm rồng đen 10kg ] vào giỏ hàng thành công!