Bạn đã thêm [ Sơn chống nóng Kova CN-05 ] vào giỏ hàng thành công!