Bạn đã thêm [ Sơn dầu maxilite ] vào giỏ hàng thành công!