(0)

Phương thức thanh toán

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 - Đặt hàng và thanh toán tiền mặt tại văn phòng công ty để được giao hàng.

- Thanh toán chuyển khoản qua tài khoản Ngân hàng của công ty hoặc tài khoản cá nhân của Giám đốc trước khi giao hàng.

- Thanh toán tiền mặt ngay khi nhận đủ hàng và các chứng từ có liên quan.

Tin khác